Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Του Διεθνούς Αθλητικού Κώδικα (ΔΑΚ) και των παραρτημάτων του

  • Του Εθνικού Αθλητικού Κανονισμού (ΕΑΚ) και των παραρτημάτων του

  • Της Προκήρυξης πρωταθλημάτων της ΟΜΑΕ-ΕΠΑ καθώς και των εγκυκλίων της

  • Του Γενικού Κανονισμού Αναβάσεων 2018

  • Του pdfΣυμπληρωματικού Κανονισμού του αγώνα