Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

 

 

Χορηγοί